– Đây là một sản phẩm của WPLicense.net
– Tất cả những theme và plugin này đều được kiểm tra version và download tự động thông qua API mỗi 12h một lần.
– Click vào Force CheckForce Update để buộc hệ thống kiểm tra kiểm và download ngay lập tức.
– Cam kết hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện chúng tôi cung cấp theme và plugin không không chuẩn từ nhà cung cấp.
– Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng đăng ký tại đây.

Liên Hệ

FacebookWPLicense
Emailwplicense@gmail.com
Phone:  09.4321.8679